اتفاقی ویژه در جام جهانی؛ تعویض چهارم


ورزش سه: در اولین دیداری که به وقت اضافه کشیده شد، روسیه در برابر اسپانیا از تعویض چهارم خود نیز استفاده کرد.

بعد از آنکه از سیستم تکنولوژی بازبینی صحنه در جام جهانی روسیه 2018 برای اولین بار استفاده شد، حالا قانون تعویض چهارم نیز در این جام دیده شد.

یک سال قبل فیفا اعلام کرد که در صورت رسیدن بازی های جام جهانی به اوقات اضافه، تیم ها مجازند از یک تعویض اضافی برای تقویت شرایط خود استفاده کنند که در اولین دیدار جام جهانی بین روسیه و اسپانیا که در 90 دقیقه تکلیفش مشخص نشد، تیم ملی روسیه از این قانون به سود خود بهره برد.

در دقیقه 97 اروخین از میدان خارج شده و جای خود را در زمین به دالر کوژیائف داد تا این اتفاق برای اولین بار در تاریخ جام جهانی رقم بخورد. دقایقی بعد هم رودریگر به جای آسنسیو وارد زمین شد تا این اتفاق برای لاروخا هم تکرار شود.

روسیه در کمال شگفتی موفق شد اسپانیا را در ضربات پنالتی حذف کند.

اتفاقی ویژه در جام جهانی؛ تعویض چهارم