احمدزاده در تمرین پرسپولیس حاضر شدبازیکن فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس در تمرین امروز این تیم حضور پیدا کرد.