ادامه تمرینات تاکتیکی شاگردان کی‌روش
شاگردان کارلوس کی‌روش دومین جلسه تمرینی امروز را در زمین چمن برگزار کردند.