استقبال هواداران از تیم کره جنوبی با تخم مرغ!
استقبال هواداران از تیم کره جنوبی با تخم مرغ!