اسپانیا با ۶ گل، آرژانتین را تحقیر کرد
آرژانتین در مادرید بدون لیونل مسی مقابل اسپانیا شکست سنگینی را متحمل شد.