تصمیمی که وتو شد: اخراج مسلمان
رفتارهای چند وقت اخیر محسن مسلمان در تمرینات و رختکن پرسپولیس باعث شده بود تا برخی از مدیران این باشگاه به برانکو فشار وارد کنند تا از او در بازی ها استفاده کند.