تصمیم عجیب داور در بین نیمه برای اعلام پنالتی!
داور دیدار امشب تیم های ماینس و فرایبورگ، در وقت استراحت بین دو نیمه برای تیم ماینس اعلام پنالتی کرد.