تمدید قرارداد قاسمی‌نژاد با پدیده خراسان
مهاجم فصل پیش پدیده قرارداد خود را با این باشگاه تمدید کرد.