توصیه پروین به استیلی خبرگزاری تسنیم: حمید استیلی مدیر تیم امید کشورمان امروز به دیدار علی پروین رفت و با او دقایقی گفت‌وگو کرد.

پروین در این دیدار به استیلی توصیه‌هایی انجام داد و به او گفت که کار در تیم‌های پایه و امید با تیم‌ ملی بزرگسال متفاوت است. پروین همچنین خاطراتی از حضور خودش در جام جهانی و المپیک را برای استیلی تعریف کرد.

در این دیدار استیلی برای فعالیت در تیم امید از پروین رخصت گرفت و بابت توصیه‌هایش تشکر کرد. پروین هم برای شاگرد قدیمی‌اش آرزوی موفقیت کرد.