حضور روانشناس در تیم‌های پایه کشتیمسوول انستیتو فدراسیون کشتی از حضور یک روانشناس ورزشی در تیم‌های پایه کشتی خبر داد.

به گزارش ورزش هشترود، حبیب‌الله اخلاقی مسوول انستیتو فدراسیون کشتی از حضور یک روانشناس ورزشی در تیم‌های پایه خبر داد و گفت: حضور این روانشناس ورزشی در تیم‌های پایه که خود نیز سابقه فعالیت در کشتی دارد، در کمیته حمایت علمی از برنامه‌ریزی فنی تیم‌های ملی کشتی مورد بررسی قرار گرفت و به تایید اعضای کمیته رسید که ابتدا وی فعالیت خود را در تیم‌های پایه آغاز کند و در صورتی که در اجرا عملکرد موفقی داشت و مورد تایید اعضای کمیته قرار گرفت، از تجربیات این روانشناس ورزشی در تیم های ملی نیز استفاده خواهیم کرد.

وی در پایان گفت: بزودی این روانشناس بعد از این که حکمش از سوی فدراسیون کشتی ابلاغ شد، فعالیت خود را در تیم‌های پایه آغاز خواهد کرد.

انتهای پیام