دو مدال طلا و برنز وزنه‌برداران جوان ایران در یک ضرب ۱۰۵ و ۱۰۵+ کیلوگرم آسیااز حضورچهار وزنه‌بردار جوان ایران در یک ضرب دسته ۱۰۵ و ۱۰۵+ کیلوگرم قهرمانی آسیا دو مدال طلا و برنز به دست آمد.

به گزارش ورزش هشترود، در آخرین روز از مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا، رقابت دسته ۱۰۵ و فوق سنگین جوانان برگزار شد که در پایان حرکت یک ضرب ایران یک  مدال طلا و یک برنز گرفت.

در دسته ۱۰۵ کیلوگرم، علیرضا زارع پور با رکورد ۱۵۰ کیلوگرم در یک ضرب پنجم شد.

امیر عزیزی نیز با رکورد۱۶۲  کیلوگرم مدال برنز را گرفت.

در دسته ۱۰۵+ کیلوگرم، محمد حسین رییسی با رکورد ۱۵۱ کیلوگرم در رده چهارم قرار گرفت.

آرمان محمدزاده هم با رکورد ۱۶۰ کیلوگرم مدال طلا  یک ضرب را کسب کرد.

 حرکت یک ضرب:

 دسته ۱۰۵ کیلوگرم:

-علیرضا زارع‌پور در نخستین حرکت ۱۵۰ کیلوگرم را مهار کرد. در دومین و سوم وزنه‌های ۱۵۵ و ۱۵۶ کیلوگرم را انداخت و با همان ۱۵۰ کیلوگرم به کار خود پایان داد و در رده پنجم قرار گرفت.

-امیر عزیزی وزنه های ۱۵۶، ۱۶۲ و کیلوگرم را مهار کرد  وزنه ۱۶۸ کیلوگرم را انداخت. او در یک ضرب مدال برنز گرفت.

وزنه بردار ازبکستان با ۱۷۰ کیلوگرم مدال طلا گرفت و وزنه‌بردار کره‌جنوبی با ۱۶۷ کیلوگرم مدال نقره را کسب کرد.

دسته ۱۰۵+ کیلوگرم:

-محمد حسین رییسی وزنه های ۱۳۸، ۱۴۶، ۱۵۱ کیلوگرم را بالای سر برد و چهارم شد.

-آرمان محمد زاده با مهار وزنه های ۱۵۵، ۱۶۰ کیلوگرم مدال طلا را کسب کرد.

وزنه‌بردار سوریه با ۱۵۶ کیلوگرم  و ازبکستان با ۱۵۴ کیلوگرم مدال نقره  و برنز را کسب کردند.

انتهای پیام