رای کمیته استیناف درباره مجید جلالی صادر شدخبرگزاری مهر: به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پس از طرح دعوی توسط مجید جلالی با موضوع مطالبه وجه و به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا، کمیته تعیین وضعیت رای شماره ۲۱۵ مورخ ۲/۲/۹۷ را صادرکرد.

پس از ابلاغ، مجید جلالی نسبت به این رای در کمیته استیناف فدراسیون اعتراض و درخواست تجدید نظرخواهی کرد.

کمیته استیناف با بررسی مجدد ، اعتراض مجید جلالی نسبت به رای شماره ۲۱۵ مورخ ۲/۲/۹۷ کمیته تعیین وضعیت را رد و دادنامه صادره را عینا تایید کرد.