رسمی؛ آنتونیو کونته از چلسی اخراج شد
آنتونیو کونته، سرمربی ایتالیایی چلسی دیگر سمتی در این تیم نخواهد داشت.