رونمایی نایک از کفش‌های مخصوص جام جهانی
کمپانی نایک از کفش‌های فوتبال مخصوص جام جهانی فوتبال رونمایی کرد.