شادی مردم تهران پس از پیروزی تیم‌ملی در اولین بازی جام جهانی




شادی مردم تهران پس از پیروزی تیم‌ملی در اولین بازی جام جهانی