شکست هر سه نماینده ایران در روز دوم تور جهانی پینگ‌پنگ کره‌شمالی
شکست هر سه نماینده ایران در روز دوم تور جهانی پینگ‌پنگ کره‌شمالی