صوت / بسته خبری ۱۲ اردیبهشت ۹۷


بسته خبری ۱۲ اردیبهشت ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «ورزش هشترودبیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز – ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.