صوت / بسته خبری ۶ خرداد ۹۷


بسته خبری ۶ خرداد ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «ورزش هشترودبیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز – ۶ خرداد ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.

ویراستار و گوینده: میثم خدمتی