طرح موزاییکی استقلال برای بازی فردا را ببینید
 کانون هواداران باشگاه استقلال برای بازی فردا طرحی موزاییکی در نظر گرفته است.