علیپور قهرمان جام جهانی سنگ نوردی شد
سریعترین مرد عمودی جهان قهرمان جام جهانی روسیه شد.