فقط من بوهدوز را درک می‌کنم


ورزش سه: یوسف شیبو مدافع سابق تیم ملی مراکش که در جام جهانی ١٩٩٨ فرانسه برابر نروژ با ضربه سر دروازه خودی را باز کرده بود، پس از ٢٠ سال و گل بوهدوز درباره این موضوع صحبت کرد.

او در این مورد گفت: این اشتباه در فوتبال پیش می آید و من در سال ٩٨ این را انجام داده بودم، نه من و نه بوهدوز قصد چنین کاری نداشتیم و من به بوهدوز می گویم باید قوی باشد و ادامه بدهد.

یوسف شیبو همچنین گفت: اگر واقع بین باشیم، امید زیادی برای صعود نداریم اما باید تا لحظه آخر بجنگیم و از حیثیتمان دفاع کنیم، یادمان نرود برای رسیدن چنین لحظاتی بیست سال صبر کرده بودیم.

شیبو: فقط من بوهدوز را درک می‌کنم

شیبو: فقط من بوهدوز را درک می‌کنم

شیبو: فقط من بوهدوز را درک می‌کنم