قطع همکاری دستیار سابق بنا با علی اشکانیایسنا: رسول جزینی دستیار سابق محمد بنا، از 24 دی ماه سال گذشته پیشنهاد حضور در تیم ملی کشتی فرنگی را به عنوان دستیار علی اشکانی پذیرفت اما پس از مدتی کوتاه و با پایان رقابت های قهرمانی آسیا که با نتیجه ضعیف پنجمی تیم ایران در 9 اسفند سال گذشته همراه بود، دیگر از حضور در تمرینات تیم ملی و ادامه همکاری با اشکانی خودداری کرد و قید حضور در تمرینات تیم ملی را زد.

هر چند در این مدت تیم ملی برنامه خاصی نداشت اما جزینی قصد ندارد دیگر به عنوان مربی تیم ملی به کار ادامه دهد.

رسول جزینی در گفتگو با ایسنا با تایید این خبر خاطرنشان کرد: دیگر نمی‌توانستم به تمرینات بیایم و به کارم ادامه بدهم.

موسی طباطبایی سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی نیز در گفتگو با ایسنا، درباره علت این اقدام جزینی اظهار کرد: تا آنجاییکه می‌دانم، جزینی به پازاج یا اشکانی اطلاع داد به علت مشکلات خانوادگی نمی‌تواند دیگر با تیم ملی همکاری کند. او پس از رقابت‌های قهرمانی آسیا دیگر به تمرینات نیامد.