قول جناب سرهنگ؛ گزارش‌های جذاب
سفر پیمان یوسفی به روسیه به عنوان گزارشگر بازیهای تیم ملی باعث شد که باز هم سرهنگ علیفر فرصت حضور در جام جهانی را از دست بدهد اما جناب سرهنگ به بینندگان جام جهانی اطمینان داده که منتظر گزارشهای جذاب او باشند.