لام: یوآخیم لو باید روش خود را تغییر دهد
قهرمان جام جهانی در سال ۲۰۱۴ معتقد است سرمربی تیم ملی آلمان باید روش خود را تغییر دهد.