مدال نقره شکری در دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیافراز شکری در مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا مدال نقره گرفت.

به گزارش ورزش هشترود، مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا در فیلیپین در حال برگزاری است  و در ماده کراس کانتری ایران صاحب مدال نقره شد.

فراز شکری کاپیتان تیم ملی کوهستان ایران توانست در رده دوم آسیا قرار بگیرد و مدال نقره را به دست آورد.

مدال شکری دومین مدال آسیایی تاریخ دوچرخه سواری کوهستان ایران محسوب می شود.

 پیش از این ایران در این مسابقات در ماده تیم ریلی ششم شده بود و حسین زنجانیان هم در ماده دانهیل در رده چهارم آسیا قرار گرفته بود.

انتهای پیام