مربی کاتا ۶ ماه ممنوع کار شد/ “خاکپور” رای برائت گرفتدر پایان جلسه کمیته انضباطی فدراسیون کاراته، “اعظم ملایم” ۶ ماه ممنوع کار شد و “ستاره خاکپور” بانوی کاراته کا نیز رای برائت گرفت.

به گزارش ورزش هشترود، در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون کاراته که بعد از ظهر روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه برگزار شد، “اعظم ملایم” به عنوان مربی کاتا به دلیل مصاحبه با یکی از سایت های ورزشی و اظهارات خلاف واقع با استناد به به بند دو و سه ماده ۷ و بند سه ماده ۸ آیین نامه انضباطی، به مدت شش ماه از شرکت در مسابقات ورزشی و مربیگری که سه ماه آن قابل اجرا و سه ماه آن به صورت تعلیقی است، محکوم گردید.

باتوجه به اینکه او بدون اطلاع قبلی در جلسه کمیته انضباطی غیبت داشته، بنابراین مهلت ۱۰ روزه برای واخواهی تعیین شده است.

در این جلسه همچنین “ستاره خاکپور” یکی از بازیکنان کاتا با توجه به ابراز ندامت و عذرخواهی کتبی و تاکید بر اینکه حرف های او به صورت تحریف شده منتشر گردید، رای برائت گرفت.

در جلسه کمیته انضباطی علاوه بر “محمدصادق فرجی” رئیس فدراسیون، نایب رئیس، دبیر و رئیس کمیته انضباطی، رئیس کمیته مربیان و دبیر کمیته داوران فدراسیون، نمایندگان دفتر حقوقی و دفتر امور مشترک فدراسیونها حضور داشتند.

انتهای پیام