هزینه سنگین میزبانی از المپیک بر شانه اقتصاد فرانسهدولت فرانسه در گزارشی هشدار داد هزینه میزبانی المپیک ۲۰۲۴ ممکن است حدود نیم میلیارد یورو بیشتر از بودجه پیش بینی شده برای برگزاری آن باشد.

به گزارش ورزش هشترود به نقل از رویترز، در این گزارش که توسط ناظران مالی، ورزشی و زیرساختی فرانسه تهیه شده، بر ضرورت بازبینی در هزینه های ساخت و تجهیز دهکده بازی‌های المپیک تاکید شده است.

در این گزارش هشدار داده شده است که هزینه ساخت و توسعه مجموعه آبی دهکده می تواند ۱۷۰ میلیون یورو بیشتر از برآوردهای اولیه باشد. این گزارش هزینه بیش از بودجه در نظر گرفته شده را تا ۵۰۰ میلون یورو تخمین زده است و مهمترین ریسک موجود را به بهره برداری نرسیدن زیرساخت ها تا زمان شروع بازیهای المپیک و پارالمپیک خوانده است.

بودجه کل در نظر گرفته شده برای میزبانی بازی های المپیک و پارالمپیک سال ۲۰۲۴ برابر با ۶.۸ میلیارد یورو است و پیش بینی شده است ۱.۵ میلیارد یورو سرمایه گذاری جذب شود. در گزارش‌های جداگانه از مجلس سنا و سازمان حسابرسی فرانسه نیز هشدار داده شده برنامه عظیم گسترش شبکه مترو شهر پاریس ممکن است میلیاردها یورو بیش از بودجه در نظر گرفته شده هزینه در برداشته باشد و تا زمان بازی های المپیک آماده بهره‌برداری نشوند.

انتهای پیام