ورزش به درمان اعتیاد کمک می‌کندمطالعات جدید نشان داده است که ورزش کردن می‌تواند به درمان اعتیاد کمک کند.

به‌ گزارش ‌ورزش هشترود ‌و ‌به نقل از Aninews، مطالعات انجام شده در دانشگاه بافلو نشان داده است که انجام ورزش‌های هوازی می‌تواند به درمان اعتیاد کمک کند و حتی می‌تواند باعث پیشگیری از اعتیاد شود.

ورزش‌های هوازی ضربان قلب را افزایش می‌دهند و باعث اکسیژن رسانی بیشتر به بدن می‌شوند. این نوع ورزش‌ها احتمال بیماری‌ها را کاهش می‌دهند و بر سلامت اعصاب نیز تاثیر گذارند. ورزش‌های هوازی میزان استرس و افسردگی را کاهش می‌دهد.

ورزش کردن احتمال مصرف مواد مخدر را کاهش می‌دهد.

انتهای پیام