پرسپولیسی‌ها از گولچ چند روز مهلت خواستند
باشگاه پرسپولیس در تماس با وکیل آنتونی گولچ‌ مهلت چند روزه‌ای را برای پرداخت مطالبات این بازیکن درخواست کرد.