گرشاسبی دیرتر از پرسپولیسی‌ها به امارات می‌رود
سرپرست باشگاه پرسپولیس دیرتر از سایر اعضای کاروان این باشگاه به امارات خواهد رفت.