۵ مدال برای شطرنج‌بازان نوجوان ایران در بخش سریع


مسابقات بین‌المللی شطرنج جام کارون

شطرنج‌بازان ایرانی در رده سنی مختلف رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا در بخش سریع به ۵ مدال دست یافتند.

به گزارش ورزش هشترود، رقابت‌های شطرنج قهرمانی نوجوانان آسیا با بخش سریع آغاز شد. در پایان بخش سریع عسل ابراهیمی با ۶ امتیاز در رده  سنی زیر ۸ سال و آرتین اشرف در رده سنی زیر ۱۰ سال با ۶ امتیاز به مدال نقره رسیدند.

 ماهان رمضانی در رده سنی زیر ۱۴ سال، مهدیس مهدوی در رده سنی زیر ۱۶ سال و رضا مهدوی در رده سنی زیر ۱۰ سال نیز با کسب ۵.۵ امتیاز به مدال برنز دست یافتند.

سایر نتایج شطرنج‌بازان نوجوان ایرانی در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا به شرح زیر است.

نام رده سنی_____ امتیاز___ رده

آرمان حکیمی _ رده سنی زیر ۱۶ سال _ ۴ امتیاز _ دوازدهم

زهرا حمداللهی _ رده سنی زیر ۱۰ سال _ ۳ امتیاز _ ۳۰ ام

بردیا دانشور _ رده سنی زیر ۱۲ سال _ ۵ امتیاز _ رده هفتم

امیرپارسا تواضع _ رده سنی زیر ۱۲ سال _ ۴.۵ امتیاز _ ۱۹ ام

پارسا خالصی _ رده سنی زیر ۱۴ سال _ ۵ امتیاز _ هفتم

انوشا مهدوی _ رده سنی زیر ۱۶ سال _ ۴.۵ امتیاز _ هفتم

وصال حامدی نیا _ رده سنی زیر ۱۸ سال _ ۴.۵ امتیاز هفتم

طناز ازلی _ رده سنی زیر ۱۸ سال _ ۴ امتیاز – چهاردهم

امیر حسام جلالوند _ رده سنی زیر ۸ سال _ ۴ امتیاز _ شانزدهم

سینا رضایی پور _ رده سنی زیر ۱۰ سال _ ۳.۵ امتیاز _ ۳۰ ام

آراد میار _ رده سنی زیر ۱۰ سال _ ۴ امتیاز _ ۲۵ ام

آریا امیدی _ رده سنی زیر ۱۸ سال _ ۴.۵ امتیاز _ ششم

سحر معصومی _ رده سنی زیر ۱۲ سال _ ۳ امتیاز _ ۲۷ ام

پروا بهزاد نظیف _ رده سنی زیر ۱۴ سال _ ۴ امتیاز _ دوازدهم

این رقابت‌ها در رده های سنی مختلف از امروز آغاز شد و تا ۲۱ فروردین‌ماه ادامه دارد. بخش استاندارد این رقابت‌ها از فردا و در هشت دور پیگیری می‌شود.

انتهای پیام