غرولند بازیکنان استقلال؛ فقط جریمه‌هاشون سر وقتهبه گزارش هشترود، حضور امیرحسین فتحی سر تمرین استقلال با حاشیه‌هایی توأم بود که مشروح آن در شماره امروز به اطلاع‌تان رسیده است. به دلیل حذف از جام حذفی جرایمی هم برای کل تیم در نظر گرفته شد. جریمه ۲۰ درصدی مبلغ قرارداد که اعتراضات چند بازیکن را هم در پی داشت. البته نفراتی هم بودند که جلوی سرپرست و سرمربی حرفی نزدند، ولی در رختکن حسابی غرولند کردند. وقتی تمرین تمام شد و آبی‌ها به رختکن آمدند چند نفر از بازیکنان با ابراز ناراحتی از این تصمیم می‌گفتند: «چطوریه که فقط جریمه‌هاشون سر وقته، ولی وقتی چند تا برد پشت سر هم می‌آوریم یا موعد چک‌ها می‌رسه، کسی حرف از خوش‌قولی و وفای به عهد نمی‌زنه.»