تیم ملی قهرمان شود کی‌روش که قهرمان نشده!به گزارش هشترود، علی کریمی در جایی از مصاحبه‌اش گفته: «به هر حال تیم ملی، تیم ملی است و اگر تیم ملی قهرمان شود، تیم ملی قهرمان شده! و کی‌روش که قهرمان نشده»
اصولاً کریمی وقتی عصبانی می‌شود تند حرف می‌زند و جملاتش خیلی فعل و فاعل درست و حسابی ندارد، اما مفهوم حرفش این است که اگر تیم ملی قهرمان جام ملت‌ها شود، «ایران» قهرمان شده نه کارلوس کی‌روش!