ورزشت‌کاران| یه سلطان پیدا کن و بزن زمین!
ستون طنز روزانه میلاد سازمند در روزنامه هشترود