شکایت ماشین‌سازی از امید عالیشاه و مهدوی


به گزارش هشترود، هوشنگ نصیرزاده گفت: از محمدرضا مهدوی داور مسابقه به دلیل اینکه در دقیقه 10 خطای پنالتی شجاع خلیل زاده با سر و شانه خود زیر بازیکن ما رفته و او را سرنگون کرده است و در حالی که می توانست بی واسطه صحنه را ببیند، اما نتوانسته تصمیم خود را بگیرد به کمیته داوران شکایت کردیم.

وی افزود: تعجب آور امید عالیشاه بود که یک توپ به اوت رفته را تعقیب کرده و محکم آن را به طرف هواداران شلیک کرد، اگرچه به فنس های ورزشگاه برخورد کرد و به زمین بازگشت ولی برداشت تماشاگران و عموم مردم این بود که این یک برخورد توهین آمیز است و زدن توپ با عصبانیت، آن هم در پیست ورزشگاه به طرف تماشاگرانی که در این بازی بهترین رفتار را داشتند، می توانست آتشی در ورزشگاه ایجاد کند، اما باز هم خودداری هواداران، مانع جنجال بیشتر شد ولی این به مفهوم این نیست که نباید کمیته انضباطی در این رابطه تصمیم بگیرد. ما امیدوار هستیم که ناظر مسابقه نیز در این رابطه به وظیفه خود عمل کند. از آقای اصفهانیان نیز می خواهیم که برای مسابقات ماشین سازی در چیدمان داوری دقت بیشتری به عمل آورد.