طرح| پورعلی گنجی رسما به العربی قطر پیوست


طرح| پورعلی گنجی رسما به العربی قطر پیوست
به گزارش هشترود، شبکه الکاس قطر خبر داد مرتضی پورعلی گنجی، مدافع تیم ملی کشورمان و عضو باشاه یوپن بلژیک به تیم العربی قطر پیوست.
قرارداد پورعلی گنجی با العربی ۳ و نیم ساله است.